Hastalık ile ilgili özlü sözler

Hastalık ile ilgili özlü sözler
Paylaş
 

Hastalık ile ilgili özlü sözler

Büyük bir hastalık geçirmeyenler, herşeyi anladıklarını iddia edemezler. Peyami Safa

Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma. İmam Şafii

Çok yemek, hastalık mayasıdır. Feridüddin Attar

Ateşin, borcun, hastalığın ve düşmanın küçüğü yoktur. Beydeba

Hastalığa tahammül, ihtirasa tahammülden daha kolaydır. Alain

Sana dininden bilgi verecek bir alimin ve beden durumundan bilgi verecek bir doktorun bulunmadığı bir memlekette oturma. İmam Şafiî Muhammed b. İdris

Fazla dert ve tasa, bedeni zayıflatan ve solduran şeylerdendir. İmam Şafiî Muhammed b. İdris

Ey hastalıktan şekva eden biçare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymetdar bir hediye-i İlahiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil; Cenab-ı Hak, insanı yeis-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf u reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için, hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Bediüzzaman

Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır. Hz.Ömer ra

Hastalıkla ilgili çok fazla yazı okuyan insan günün birinde bir mürettip hatasından ölebilir. Jonathan Swift

Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. Thomas Fuller

Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz. Eddy Fuller

Hastalık bir anlamda bahanedir İnsanın düşmanı, virüsler ve bakteriler değil, kıskançlığı, önyargısı ve akılsızlığıdır. HENRY MİLLER

Hastalık, herşeyden ziyade, sağlığı korur. Goethe

Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidirler. Thomas Fuller

Hastalık, ölümün hizmetçisidir. Francis Rous

Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. Paul Heyse

Hastalar sağlamlardan daha çok yaşar. Theodor Fontane

Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. Victor Hugo

Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü yoktur. Euripides

Ey akıllı kimse, hekim sana acı ilaç gönderdiği zaman hastalıktan korkma. Dost elinden gelen her şeyi iç. Hasta hekimden daha bilgili değildir. Sadi

 

hastalık ile ilgili güzel bir hikaye için tıklayabilirsiniz…

 

Sağlık ile ilgili hadis-i şerifler

Hastalık ile ilgili ayetler

Hastalık ile ilgili özlü sözler

Hastalıklarla ilgili atasözleri

Bu yazı 817 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun