Edep ile ilgili sözler

Paylaş
 

Edep ile ilgili sözler

Edep konusunda sözleri aşağıya yazdık. Faydalı olması dileğimizdir.

Not: Edep ile ilgili sözleri söyleyeni yanına yazmaya çalıştık fakat bu konuda bazen yanılmalar olabiliyor.

Edep nedir?

Edep; İnsanın hayatında yapmış olduğu hareketler bütünüdür. İnsanın ilmi ile kendisine ve çevresine karşı takındığı tavırdır.

Edep insanı, hayvanlardan ayıran en büyük özelliklerinden biridir.

Aşağıda büyük düşünür ve islam alimlerinin sözlerini sizler için ekledik. Sizin de edep ile ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz. Sizde yorum panelinden düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz.Semih YAŞAR

 

Ne İbrettir Kızarmak Bilmeyen Çehren, Bırak Kardeşim Tahsili ; Git Önce Edep, Haya Öğren ..! M.Akif ERSOY

Edep bulunmaz bir hazinedir. Semih Yaşar

Hiç bi edeb vasılı hüda olamaz. Edebsiz kişi Hz.Allaha (cc) varamaz. Süleyman Hilmi Tunahan k.s

Kendi ayıbını gizleyip başkasının ayıbını açığa vurmak, ayıp olarak sana yeter.  Hz. Ömer 

Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin.Benim tek derdim, yere düşen edebinize takılmamak.  Hz.Mevlana

Edebe riayet etmeyen şeriatın sırrına eremez.  Mahmut  Ustaosmanoğlu

Edep-İle-İlgili-Sözler

Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı HUSREV (R.A.)

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali (r.a)

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a)

Edepli, mütevazı (alçak gönüllü) ve cömert ol. Cünüp kimse ile yemek yemek keder verir. Akşemsettin

İlim ve irfan ne nisbette ziyade olursa, edeb ve sükût da o ölçüde artar. Kenan Rifaî

Edebin aslı, kendini noksan başkalarını kâmil görmektir. İmam Şa’rânî (k.s)

Söz..Edep ,haya,güzel ahlak,modasi gecmeyen Dünya durdukca değer kazanan manevi hazinelerdir. Bu hazineleri gelecek kusaklara aktarmak en kutsal görevimiz olmalı. Hatun Muazzez Cebi

Edebim el vermez edepsizlik yapana susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene….. Necip FAZIL

Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır.  Hz.ALİ r.a.

Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer r.a.

Edep hoştur edep hoştur ilahi ,edepsizlik hor eder padişahı. Aziz babam

Niyazın olmadığı yerde edepsizlik başlar.  meryem

Edebim elvermez edepsizlik edene en güzel cevap susmak edebi elden gidene.  Yunus Emre

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi

insanla hayvan arasında ki fark edeptir. Mevlana

En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvasi

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir… mevlana

Edep bir taç imiş nuru hüdadan giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan. Şeyh Abdulkadir Geylani

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. Mehmet Akif ERSOY

Edep, sadece insana özel özelliktir. Bu özelliği olmadığı takdirde hayvanlardan ne farkı kalır. Semih Yaşar

İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İBN-İ HALDUN

Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü ve saygıdır.  Mahatma GANDHI

Sen bizim suretimize değil, ahlakımıza bak.  Mevlana Celaleddin-i Rumi

Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.  Fatih Sultan Mehmet

“En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. “   NIETZSCHE

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır.  HZ. MUHAMMED (sav)

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır.    Sehl B. Abdullah

Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nasır-ı Hüsrev

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. HZ.OSMAN R.A

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. La Bruyere

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞÂFİÎ (Rah.A.)

Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz.Ömer (R.A.)

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.Ali (R.A.)

Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur. Hz. Ali ra

Edeb, had tanımaktır. Hz. Ali ra

Edep, aklın suretidir. Hz. Ali ra

Ey Rabbim! beni her ne ceza iIe cezaIandırırsan ceaIandır,yaInız hicab (utanma) ziIIeti iIe cezaIandırma. İmam KUŞEYRÎ

İnsanIık adabını, iIimden evveI, öğrenmek Iazımdır. İmam MÂLİK (Rah.A.)

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MÂVERDÎ (Rah.A.)

Edep ile ilgili sözler

İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz. Hz.Ali ra.

Çağımızda edep ile edepsizliğin sınırları o kadar uzaklaştı ki, edep ile edepsiz kelime arasında bir çok kelimeye yer açılmış oldu. Semih YAŞAR

Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir. Semih YAŞAR

Utanma insanın ruhunda asıIdır.İnsanı insan oIarak muhafaza eden de budur. Nasr-ı HUSREV (Rah.A.)

Ulu kişi,arif bir insan,Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutIaka heIak oIur. Yahya b.Muaz (R.A.)

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur. Mevlâna

Edep, aklın tercümanıdır. Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur. Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez. Seriy es-Sakatî ks

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.. Hasan Basri

Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir. Mevlana

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı. İbn Atâ

İlim meclisine girdim,kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı,illâ edep illâ edep. Ziya PAŞA

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali (r.a)

Edep insanın kemalidir. Hz.Ali (ra)

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir. Hz.Ali (ra)

Edep, en iyi mirastır. Hz.Ali (r.a.)

Ben edebi edepsizlerden öğrendim. Lokman Hekim

Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin. İbnul Kayyim El Cevzi

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür. İmam Gazali

 

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. NIETZSCHE

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır. Sehl B. Abdullah

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır. İmam Suhreverdi

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir. İmam Kuşeyri

Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. Yunus EMRE

Bir kadın edepten daha güzel elbise giyinmemiştir. Bir erkek de edepten daha güzel bir servet edinmemiştir..’ İmâm-ı Gazâli

Edep Kişinin Gönül Aynasıdır. Hz.Mevlana

Edep, her türlü davanın üzerindedir. Ve insan ancak, dili kadar edeplidir. Nazan Bekiroğlu

Bizi edepsizler değil, edebimiz susturur! Yunus Bozyel

Kalbin ahlakına edep denir. Hz. Ömer (r.a.)

Param olmadan çok şey aldım ben. Edep aldım, öğüt aldım, gönül aldım. Tarık Tufan

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Hz.Mevlana

Evlâdına edeb öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.
Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.
Edeb güzelliği, kişiyi nesep güzelliğine muhtaç etmez.

 

Edep ile ilgili atasözleri için tıklayınız

Edep ile ilgili hadis-i şerifler için tıklayınız

Edep ile ilgili Ayet-i Kerimeler için tıklayınız

 

images

Edep ile ilgili çok güzel sözler öğrenmiş olduk. Hayatımıza yön veren kelimelerden edep ile ilgili sözleri kulağımıza küpe yaparak hayatımızda uygulamaya çalışmalıyız. Eğitimden bile önce edep öğrenmeniz gerektiğini birkaç sözde öncelikle öğrendik.

Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. diyen Yunus Emre’nin sözünü aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini öğrendik.

İmâm-ı Gazâli’nin “Bir kadın edepten daha güzel elbise giyinmemiştir. Bir erkek de edepten daha güzel bir servet edinmemiştir” sözünü hayatımıza düstur edinmeliyiz.

Semih yaşar…

 

Edep ile ilgili hadis-i şerifler

Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bunu yüzüne bakınca anlardık. Buhârî, Menâkıb 23, Edeb 72, 77; Müslim, Fezâil 67 Ayrıca bk İbni Mâce, Zühd 17

İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır Utanmak da imanın dallarından biridir. Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 58 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Sünnet 14; Tirmizî, Birr 80; Nesâî, Îmân 16; İbni Mâce, Mukaddime 9

Hayânın hepsi hayırdır. Müslim, Îmân 61

Hayâ ancak hayır kazandırır. Buhârî, Edeb 77; Müslim, Îmân 60

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, utangaç kardeşine bu huyunu terketmesini söyleyen Medine’li bir müslümanın yanından geçerken ona: “Onu kendi haline bırak; zira hayâ imandandır” buyurdu Buhârî, Îmân 16, Edeb 77; Müslim, Îmân 57–59 Ayrıca bk Tirmizî, Îmân 7; Nesâî, Îmân 27; İbni Mâce, Mukaddime 9, Zühd 17

Hadis Rivayet eden Abdullah bin Mesud diyor ki; Efendimiz Sav. bir gün ashabına -Allah’ tan gereği gibi utanınız, dedi. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Mesud diyorki -Ya Rasulullah biz Allah’tan gerçek manasıyla utanıyoruz. dedik. Allah Resulu sav. -Hayır hakikat sizin anladığınız gibi değildir. Allahtan gereği gibi utanmak; başı ve başta bulunan her şeyi, karnı ve karında bulunan her şeyi, Allah’ın razı olmadığı herşeyden korumak, ayrıca ölümü , öldükten sonra çürümeyi daima hatırda tutmaktır. Ahireti isteyen kimse dünyanın fani ziynetine aldanmaz ve terk eder. Kim bunu yaparsa Allahu Tealadan gereği gibi haya etmiş , utanmış olur. buyurdu. Abdullah bin Mesud

Facebook Sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.

Bu yazı 3887 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

37 adet yorum var.

 1. esra dedi ki:

  edep bulunmaz cevherdir.

 2. esra dedi ki:

  Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. Yunus EMRE
  çok güzel

 3. serpil dedi ki:

  çok güzel sözler, edep illa edep

 4. orhan dedi ki:

  atalarımız edep ya hu diyerek edebin önemini belirtmişler.

 5. BAŞAK ARI 6-F dedi ki:

  Edep,insanın kemalidir.

 6. emine dedi ki:

  coooooooooook ıyı bence hep okumalıyız ve uymalıyız

 7. Esma dedi ki:

  Ödevde işime yaradı,saolun. 😀

 8. halil dedi ki:

  tşk işime yaradı

 9. nur dedi ki:

  dersimize yarar bize yardımcı olur hergun bıtane okuyalım ona ogun uyalım

 10. admin dedi ki:

  çok çok iyi çok işime yaradı

 11. ömer dedi ki:

  Allah razı olsun böyle sitelerle insanları aydınlatmanız.

 12. yok dedi ki:

  çooooooooooooooooooooooooooooooooook teşekkürlerrrrrrr.!!!!!!!!!!!

 13. yoksaadet dedi ki:

  cok sağolun kafamdaki soru isaretleri gitti

 14. merve dedi ki:

  çokkkkkkkkkkkkk iyi ve güzel geldi

 15. alara su dedi ki:

  güzeldi teşekkürler…

 16. misafir dedi ki:

  ödevimde çok yardımcı oldu.

 17. sendemı dedi ki:

  son sozu necıp fazıl soylemışti sankı

 18. büşra dedi ki:

  çok teşekkürler :)))))))))))

 19. HAKAn dedi ki:

  10 numara 5 yıldız

 20. Nur dedi ki:

  tebrik ederim çok güzel olmuş

 21. Kiymet dedi ki:

  Edep. İ. Edepsizden. Ogrendim. Her. Kese. Tesekkurler

 22. keyci lee dedi ki:

  çok teşekkur ederim guzzel olmus 5 yıldız 😀 isime cok yaradı Allah razı olsun 😀 insalahh !! 😀

 23. Hatice güzel dedi ki:

  Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır.HZ.ALİ yunus emrenin de dediği gibi illa edep illa edep çok gerekli:-)

 24. büşra dedi ki:

  çok teşekkürler:)))))))

 25. Enes... dedi ki:

  Edebim el vermez edepsizlik yapana susmak en güzeldır edebi elden gidene…..

 26. Ayyüzlüm dedi ki:

  “MÜMİNİN İMKANI İMANIDIR.O YAPACAĞI BİR İYİLİK İÇİN İMKANIM YOK DEMEZ.BİLİR Kİ,İMANI TÜKENMEYENİN İMKANI TÜKENMEZ”
  Selam ve dua ile…

 27. veli dedi ki:

  edepsizler utansın

 28. sena dedi ki:

  çok tşk ederim

 29. sevda dedi ki:

  edebim el vermez….. diye başlayan sözü başka kaynaklarda yunus emre ye ait diye okumuştum acaba hangisi doğru…

 30. hasan erdogan dedi ki:

  Guzeli. Guzel. Yapan edeptir. Edep. İse. Guzeli. Sevmeyye. Sebeptir

 31. BİR GARİP dedi ki:

  YÜCE ALLAHIM BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNİ EDEPSİZ İNSANLARIN ŞERRİNDEN KORUSUN

 32. BİR GARİP dedi ki:

  EDEBİN BİTİP TÜKENDİĞİ YERDE İNSANDA KALMAMIŞTIR

 33. Kadriye dedi ki:

  Edepyahu???

 34. serpil dedi ki:

  edep edep edep… illla edep

 35. Muhammed dedi ki:

  süper. harika

 36. emine dedi ki:

  gerçekten güzel sözler var

 37. ertuğrul akkaya dedi ki:

  maaşallah ne kadar çok söz var

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun