Çocuk ile ilgili Hadis-i Şerifler

Çocuk ile ilgili Hadis-i Şerifler

Çocuk ile ilgili Hadis-i Şerifler

Bülûğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, sıhhat buluncaya kadar mecnûndan kalem kaldırılmıştır (işledikleri suç yazılmaz.) Ebu Dâvud, Hudûd 16, (4398, 4403) Kütüb-i Sitte, cilt: 6, sayfa: 307 Hadis No: 1658.

Kızını, fâsık bir kimse ile evlendiren kimse, kesinlikle ona merhametsizlik etmiş olur. Kenzü’l-İrfân; 345/861 (Menâvî’den)

Kim, üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder; onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için cennet vardır. Seçme Hadisler; 248/79 (Ebu Dâvud’dan)

Çocuk bülûğa erince babası onu evlendirsin, aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günâhı da babaya ait olur. İbni Kayyim el-Cevziyye, s. 159. TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 8, sayfa: 356.

Kim erginlik çağına varan iki kızına, onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar ihsanda bulunursa, bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7090.

Eğer bir kimse kızlara değer verdiğinden dolayı eziyet görürse ve onlara iyi davranırsa, onlar Cehennem’e karşı perde olurlar. Sîret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 226.

Bir gün Nebî aleyhisselam, Hazreti Ali’nin oğlu Hasan’ı öpmüştü, yanında Habîs’in oğlu Akra’ vardı. O: – Benim on çocuğum var, hiç birini öpmedim dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (hayretle) onun yüzüne baktı ve dedi ki: – Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 250 Hadis; 132/165 (Buharî-Müslim)

Hanımına yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Kendi nefsine yemek yedirmen de senin için bir sadakadır.” Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizî’den

Allah yolunda sarfettiğin para, bir köle azat etmek üzere sarfettiğin para, bir miskine tasadduk ettiğin para, ehil ve ıyâline sarfettiğin para… bunların ecir (ve sevap) bakımından en büyüğü, ehil ve ıyâline sarfettiğin paradır.” 250 Hadis; 125/157 (Müslim’den)

Kim Kur’an’ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse, Kıyâmet Günü, anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası, güneş ışığı gibidir. Onun ana-babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar: “Ne karşılığında bunlar bize giydirildi?” derler. “Çocuğunuzun Kur’an tutması sebebiyle” denilir. Et-Terğîb, cilt; 2, sayfa: 355

Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu (sözü) bir yalandır.” Seçme Hadisler; 40/50. (Ahmed İbn-i Hanbel’den)

Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti ve Kur’an okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz. Kenzü’l-İrfân; 192/441 (Camiu’s-Sağîr’den)

Kişinin Cennet’te derecesi yükselir. Adamcağız: – “Bu nereden geldi? diye sorar.” Kendisine: – “Çocuğunun senin için istiğfar etmesinden” denir. Seçme Hadisler; 162/43 (İbni Mâce’den)

İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnâdır: 1- Sadaka-i câriye 2- kendisinden yararlanılan ilim 3- Kendisine duâ eden evlâd.” 500 Hadis; 45/67 (Müslim’den)

Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer mü’minler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mü’min olamaz. 500 Hadis; 220/346

Bir kimse, çocuklarını Cehennem’in ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa, güneşin sıcaklığından korumasında hiç bir hikmet yoktur. Siret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 213

Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 43 (Beyhâkî’den)

Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 41 (Ahmed İbn Hanbel’in Müsnedi’nden)

Kimin kız çocuğu olup da, onu canlı canlı gömmez, ona hakâret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allahu Teâlâ o kimseyi Cennet’e kor. Seçme Hadisler; 165/49 (Ebu Davud’dan)

Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz.” 250 Hadis; 46/51. (Taberânî’den)

Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin. Buhârî, Hîbe, 12-13. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 356.

Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091.

Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın. İbn Mıhled, Ahbâru’s-Sığar, s.: 135.

Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur. Kenzü’l-İrfân; 338/844. (Menavî’den)

Evlâd kokusu, cennet kokusudur. Kenzü’l-İrfân; 339/847. (Menavî’den)

Evlâd kokusu, cennet kokusudur. Kenzü’l-İrfân; 339/847. Menavî’den

Çocuklarınız ağladığında onları dövmeyin; çünkü ilk dört aydaki ağlamaları ‘lâ ilâhe illallah’ zikridir, ikinci dört aydaki ağlamaları Peygamber’e (s.a.a) ‘salâvattır’, üçüncü dört aydaki ağlamaları ise anne ve baba hakkında duadır.  Vesâil’uş-Şia, 63. bab, s.1

 

Çocuklarından şikâyet eden ebeveyn – HEKİMOĞLU İSMAİL Yazısı için tıklayınız…

 

Hz Muhammed sav.in çocukluğu

Çocuklar ile ilgili sözler

 

Paylaşımınız için çok teşekkürler


Bu İçeriğe Oy verin..!
  • Harika
  • Gzel
  • BEENMEDM
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Facebookta bizi bulun
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
admin semih yaşar: mmmm
2018-01-12 21:37:40
2018-01-12 12:06:57
2018-01-08 23:08:56
ümraniye escort